ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Κυριακή, 27 Μάιος 2018 01:01
     
     
     
     

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το άρθρο 354 του Νόμου 4512/2018, ΦΕΚ 5Α, αντικαθίσταται το άρθρο 10 του Νόμου 3887/2010, ΦΕΚ 174Α,  που αφορούσε την καταβολή φόρου 3% επί του ποσού της αδείας στις μεταβιβάσεις Φορτηγών Δημοσίας Χρήσης.

Ο φόρος 3% επί της αξίας της αδείας που επιβάλλετο με το άρθρο 10 του Νόμου 3887/2010, καταργήθηκε με το άρθρο 116 Παρ. 3 του Νόμου 4070/2012, ΦΕΚ 82Α και επεβλήθη στις μεταβιβάσεις Φ.Δ.Χ. καταβολή φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος.

Με την εφαρμογή του άρθρου 354 του Νόμου 4512/2018 και την κατάργηση του ποσοστού 2% επί της αξίας του οχήματος στις μεταβιβάσεις Φορτηγών Δ.Χ., υπάρχει ο κίνδυνος το ποσό της μεταβίβασης να θεωρηθεί εισόδημα και να φορολογηθεί με ποσοστό 29% και εισφορά ΕΦΚΑ 26,95%.

Επειδή το ζήτημα είναι πάρα πολύ σοβαρό και άδικο για τον κατεστραμμένο οικονομικά κλάδο μας, θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε ότι από τις μεταβιβάσεις των φορτηγών το ποσό που εισπράττεται δεν μπορεί να θεωρηθεί εισόδημα και να φορολογηθεί γιατί απλώς περιορίζει την μεγάλη οικονομική ζημιά που υπέστησαν  οι ιδιοκτήτες Φ.Δ.Χ. από το μηδενισμό της αξίας των αδειών.

ΠΕΤΡΟΣ ΣΚΟΥΛΙΚΙΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Σ.Χ.Ε.Μ.