ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Κυριακή, 27 Μάιος 2018 01:05
     
     
     
     

Από 14/11 έως και 1/12/2017, οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους στο Γενικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών – Aναστάσεως 2 – Τ.Κ.: 15669 Παπάγου, για τις άδεις ΕΔΥΜ του 2018.  

Οι άδειες ΕΔΥΜ προορίζονται για τους οδικούς μεταφορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα και πραγματοποιούν διεθνείς οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.

Η Διεύθυνση Συνδυασμένων Μεταφορών – Τμήμα Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών του υπουργείου Μεταφορών θα δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση 60 πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ, έτους 2018.

Η ποσόστωση της Ελλάδας στο σύστημα πολυμερών αδειών ΕΔΥΜ μειώθηκε από 90 σε 60 άδειες, καθώς από 1.1.2018 η χρήση άδειας ΕΔΥΜ για τη διενέργεια διεθνών μεταφορών με φορτηγό αυτοκίνητο τεχνολογίας εκπομπής καυσαερίων EURO III θα απαγορεύεται.

Ως εκ τούτου, άδεια ΕΔΥΜ θα λαμβάνουν στο εξής μόνο οι μεταφορείς που χρησιμοποιούν για διεθνείς μεταφορές φορτηγά αυτοκίνητα τεχνολογίας EURO IV και άνω.

Ορισμένες από τις ανωτέρω άδειες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη διενέργεια μεταφορών ή για διέλευση στην Αυστρία, την Ιταλία και τη Ρωσία.

Για αναλυτικές πληροφορίες: ΑΔΕΙΕΣ ΕΔΥΜ 2018