ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 21:59
     
     
     
     

Στο καθορισμό και σήμανση των οδών, οι οποίες χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών, προχώρησε το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, οι παράδρομοι που απαγορεύονται οριστικά τα φορτηγά έχουν κατηγοριοποιηθεί σε γεωγραφικές περιοχές και συγκεκριμένα: στην Πελοπόννησο, στην Αττική, Κεντρική και Δυτική Ελλάδα και στη Βόρειο Ελλάδα.

Για αναλυτικές πληροφορίες, πατήστε εδώ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΦΔΧ ΣΤΟ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΟ-ΠΑΡΑΛΛΑΓΜΕΝΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥO