ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 21:53
     
     
     
     

Το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών, (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) Ιδρύθηκε το έτος 1948.

Είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση Ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης Εθνικών Μεταφορών και έχει μέλη Σωματεία σε όλη την Ελλάδα.

Τα Σωματεία μέλη του Π.Σ.Χ.Ε.Μ. πανελλαδικά είναι 106 και εκπροσωπούν περίπου 18.000 αυτοκινητιστές.

Στο Π.Σ.Χ.Ε.Μ. έχει ανατεθεί αποκλειστικά από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων μετά από έγκριση της αρχής προστασίας προσωπικών δεδομένων η ταυτοποίηση όλων των φορτηγών Δ.Χ. της Χώρας, και των ιδιοκτητών τους μέσω Ηλεκτρονικών Αναγνώσιμων Σημάτων και τα στοιχεία της ταυτοποίησης εισάγονται με on line σύνδεση του μηχανογραφικού αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών και της βάσης δεδομένων του Π.Σ.Χ.Ε.Μ.

Στόχος του Π.Σ.Χ.Ε.Μ στο άμεσο μέλλον είναι η άτυπη αυτή οργάνωση να αναβαθμιστεί σε επίσημη τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ «Π.Σ.Χ.Ε.Μ»

Το Συνδικάτο έχει σκοπό τη διαφύλαξη, τη μελέτη και την προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρετήσεως του κοινωνικού συνόλου.

Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού μπορεί ιδίως: να απευθύνεται στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση τις συνδικαλιστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και για την διαμόρφωση, τη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων που αφορούν τα κοινά επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των μελών του και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.

Επίσης, το Π.Σ.Χ.Ε.Μ. συνεργάζεται με την Κυβέρνηση στην διαμόρφωση της ποιοτικής αναβάθμισης των Οδικών Εμπορευματικών Μεταφορών.

Ο Πρόεδρος του Π.Σ.Χ.Ε.Μ

Πέτρος Σκουλικίδης