ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 21:57
     
     
     
     

Yπουργείο Μεταφορών

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Δείτε την νομοθεσία από το site του Υπουργείου Μεταφορών >>> εδώ <<<

Αριθ. πρωτ.: Φ450/20335/2092/17.6.2013
Κοινωνικές διατάξεις μεταφορών – Ταχογράφος – Ώρες οδήγησης και ανάπαυσης οδηγών – Τρίτη εγκύκλιος εφαρμογής Κανονισμού (ΕΟΚ) 3821/85, Κανονισμού (ΕΚ) 561/2006 και Οδηγίας 2006/22/ΕΚ

Παπάγου, 17 Ιουνίου 2013
Αριθ. Πρωτ.: Φ450/20335/2092

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ,… Continue reading

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3446    (ΦΕΚ Α΄ 49/10.3.2006)

Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων – Ρυθμίσεις

για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε… Continue reading

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΜΕΡΟΣ Α’

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

Γενικές διατάξεις

Άρθρο 1

Γενικά

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (εφεξής «ο Κώδικας») καθορίζει τη διαδικασία προσδιορισμού, βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου, που ορίζονται στο… Continue reading

Κεντρική
Νόμοι
Δημοσιευμένοι νόμοι
Νόμος 3887/2010: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Νόμος 3887/2010: Οδικές εμπορευματικές μεταφορές

Κείμενο
Σχετικά θέματα (1)
Σημειώσεις

Ημερομηνία ανάρτησης: 01/10/2010 12:54:43

Νόμος Υπ’ αριθμ. 3887

ΦΕΚ 174Α’/30-9-2010

Οδικές εμπορευματικές μεταφορές.
Οι διατάξεις του παρόντος νόμου παρουσιάζονται όπως δημοσιεύτηκαν… Continue reading