ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Κυριακή, 27 Μάιος 2018 01:02
     
     
     
     

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ασπροπύργου αξιώνει την αναστολή της Υπουργικής Απόφασης Φ.Ε.Κ. 3769 Β, 26-10-2017, δηλαδή την αναστολή της εφαρμογής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών στο οδικό δίκτυο που αφορά στον Ασπρόπυργο.

Ειδικότερα, η – με αριθμ. 35ης / 2017 – συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέμα «Καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών σε εθνικό και επαρχιακό δίκτυο», αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, τα ακόλουθα:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο αξιώνει την αναστολή της εφαρμογής του μέτρου σχετικά με την καθολική απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών στο δίκτυο που αφορά στον Ασπρόπυργο, δηλαδή, την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΝΣγ/οικ. 70849/ΥΝ393/06.10.2017 (ΥΕΚ 3769/Β/26.10.2017) Υπουργικής Απόφασης, που εκδόθηκε σε συνέχεια του Νόμου 4388/2016, έως ότου ολοκληρωθεί η σύνδεση της Λεωφόρου Σχιστού με την Περιφερειακή Αιγάλεω, η κατασκευή των παράδρομων της Αττικής Οδού και η έξοδος 3 της Αττικής οδού (κόμβος του Αγίου Λουκά), που θα εξυπηρετεί το Δυτικό Θριάσιο Πεδίο.

Διότι, η ανωτέρω Υπουργική Απόφαση θα προκαλέσει δυσάρεστες συνέπειες που θα πλήξουν τις βιομηχανίες, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες και την οικονομία του τόπου και του Ασπρόπυργου».

H απόφαση του δημοτικού συμβουλίου: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ