ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Κυριακή, 18 Φεβρουάριος 2018 19:57
     
     
     
     

Στην τροποποίηση της αριθ. οικ.: 83674/10181/ 02.02.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των Εθνικών οδών κατά τη διάρκεια του έτους 2017», προχώρησαν τα συναρμόδια υπουργεία.  

Επίσης, στο ίδιο ΦΕΚ περιέχεται ο καθορισμός των διοικητικών κυρώσεων για την κυκλοφορία φορτηγών κατά παράβαση της απόφασης περί περιορισμού κυκλοφορίας σε τμήματα του οδικού δικτύου.

Για αναλυτικές πληροφορίες: ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΔΧ 2017

Ως προς τις ημέρες και το ωράριο ισχύει η πρώτη απόφαση. Για λεπτομέρειες: ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ