ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 22:08
     
     
     
     

Τα μέτρα περιορισμού κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων σε τμήματα των αυτοκινητοδρόμων και εθνικών οδών, κατά τη διάρκεια του 2018, δημοσιοποίησαν τα συναρμόδια υπουργεία.

Αναλυτικές πληροφορίες στο επισυναπτόμενο αρχείο: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ