ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Παρασκευή, 20 Απρίλιος 2018 22:09
     
     
     
     

Η τροποποίηση της απόφασης του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Σπίρτζη, με αριθμ. πρωτ. Γ456/ ΟΙΚ.8061/487/17 «Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ), καθώς και καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας, των όρων, των προϋποθέσεων και των φορέων χορήγησής του» (Β’ 476/17-02-2017), δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Το ΦΕΚ είναι το ακόλουθο: ΗΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ