ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Κυριακή, 27 Μάιος 2018 01:04
     
     
     
     

Παρακολουθήστε video με δηλώσεις στελεχών του κλάδου και φωτογραφικό υλικό από την σημερινή κινητοποίηση – διαμαρτυρία στα διόδια των Αφιδνών.    

Για το video: https://youtu.be/EVXLRzYOaGA