ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ
ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
   
   
    Τετάρτη, 21 Μάρτιος 2018 10:57
     
     
     
     

Παρακολουθήστε video με δηλώσεις στελεχών του κλάδου και φωτογραφικό υλικό από την σημερινή κινητοποίηση – διαμαρτυρία στα διόδια των Αφιδνών.    

Για το video: https://youtu.be/EVXLRzYOaGA